Springer Nova's Leo Af DeTa "Leo"


Ägare: Viktor Winroth, Göteborg
Springer Nova's Kennel har rätt till 3 kullar

Reg.nr: SE45279/2017
Född: 2017-07-10


HD: B
ED: O
prcd-PRA: Herditärt fri
CEA/CH: Normal
JADD: Normal
DE: Normal