Springer Nova's Chicko "Chicko

Ägare: Balaz Veres Oskarström
Avliden
Reg.nr S33159/96

HD: 3
ED: UA

Lydnad: LPI
Bruks: Godkänt Karaktärsprov    
Utställning: Juniorklass 3