Stabijkull 7

                                                                                           Födda 2014-08-15

E: Jilles Fledder Ut It Hounen Hus
HD A
ED O
Utställning CERT

U: Springer Nova's Isla Of Zika
HD B 
ED O
Utställning: BIR (1 x SE)