SE LCH Springer Nova's Nicko "Nicko"

Ägare: Leif Freed Vallda
Avliden
Reg.nr S33160/96

HD: UA
ED: UA

Lydnad: LPI LPII LPIII SE LCH
Utställning: öppenklass 1
Bruks: MH 1:a på skott
Brus-spår uppflyttad till lägre klass