Springer Novas Wilma Of Ceasar"Wilma"

​Ägare: Birgit Braun Oskarström
Avliden
Reg.nr S41574/98

HD: UA
Lydnad: 3 första pris  i LKL I