Springer Nova's Isla Of Zika "Isla"

Ägare: Margareta Holmberg Mora

Reg.nr SE36490/2010
HD: B
ED: O
Neru:Normal
Utställning: BIR
Avkommor: Kull 6 och 7 på Springer Nova's Kennel