Tollarkull planeras till sommaren/hösten mer info kommer